Holbæks økonomi skal reddes – nu

Ved den seneste orientering for 2015 viste kommunens budget et underskud, der var 87 mio. kr. større i kassetræk end i det oprindelige budget. Det er ikke en farbar vej. Bare kast et enkelt blik på kommunens gennemsnitlige kasseholdning – det er nok til at konstatere, at pengene slipper op inden for få år, hvis denne udvikling fortsætter.

Fremtiden er usikker - Holbæk Kommune
Fremtiden er usikker – Holbæk Kommune

Holbæks udgifter vokser konstant, og spørgsmålet er, hvad vi egentlig får råd til i fremtiden.

I Liberal Alliance mener vi, at kommunens bureaukrati skal underkastes et omhyggeligt eftersyn. Hvorfor går de fleste besparelser altid ud over de såkaldt varme hænder, når det nu er dem, der udfører den mærkbare service? Blot ved at fjerne unødvendige processer og kontroller og indskrænke enhver registrering til et absolut minimum kan vi nedbringe kommunens udgifter uden at forringe servicen over for borgerne.

Se også: Byrådsmøde 28-01-2016: Orientering – Økonomi- og aktivitetsopfølgning 11 2015

Vi er også meget skeptiske over for yderligere forgældelse af Holbæk Kommune – uanset om man kalder det gæld, leasing eller OPP. Især i betragtning af at vores økonomi for øjeblikket er så sårbar. Sårbarheden skyldes et forøget økonomisk pres bl.a. fra aktivering af kontanthjælpsmodtagere, asylsøgere, stigning i ledighedsydelser og ekstra udgifter på det specialiserede børne- og voksenområde.

Se også: Budget 2015 er vedtaget

Klik for stort billede
Forventet afvigelse november 2015. De samlede indtægter forventes at svare til det korrigerede budget.
Driftsudgifterne er estimeret til 4.000,6 mio. kr., og det er 30,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget på 4.031,1 mio. kr. Vi forventer at overføre ca. 25 mio. kr. til 2016. De væsentligste udfordringer på driften er stadig integrationsindsatsen og det specialiserede børne- og voksenområde. Kilde: Holbæk Kommune

Liberal Alliance opfordrer derfor kraftigt til kommunalt mådehold, i det mindste indtil vi har fuldstændig klarhed over Holbæks fremtidige økonomi.

Vi bliver nødt til at vide, om kommunens totalomkostninger vokser, om der kommer flere større, uforudsete udgifter, og om de omstillinger/besparelser, som skal iværksættes i 2016 og 2017, virker. I den forbindelse vil vi naturligvis anbefale, at investeringer i nye idrætsfaciliteter tilpasses kommunens økonomi og behov.

Den, der køber, hvad han ikke behøver, må ofte sælge, hvad han ikke kan undvære.

Ovenstående er mit læserbrev i Nordvestnyt i dag.

Søren Stavnskær (i)