Idrætsfaciliteterne i Holbæk Kommune

Det mener Liberal Alliance (LA) om idrætsfaciliteterne i Holbæk Kommune:

Det er utroligt tilfredsstillende, at De Radikale og Borgmesteren kan se, hvad vi allerede påpegede ved den seneste Arena afstemning den 26. marts 2015; nemlig nødvendigheden i at opgradere idrætsfaciliteterne uden for Holbæk by (protokollat kan læses på byrådets hjemmeside):

”Søren Stavnskær og Christian Ahlefeldt-Laurvig støttede projektet ud fra foreningernes ønske, men ville en mere præcis økonomi-/behovs matrix tilknyttet, samt en maksimal anlægsramme på 250 mio. kr. indeholdt sundhedscentret. Samtidigt et fuld og bindende tilsagn om et vandkulturhus med byggestart inden udgangen af 2017 (på Holbæk havn) som finansieres ved fonde og salget af Holbæk Have….. Efterslæbet af idrætsfacilliterne uden for Holbæk by forudsættes indhentet i perioden 2016-2020”.

Da vi prøvede at få tilført midler til at indhente omtalte efterslæb i de 17 lokalområder på kr. 44 mio. (og det er KUN på hallerne) ved budgetforhandlingerne i efteråret 2015, blev vi afvist – der kunne ikke findes penge til dette!!!

Større efterslæb på idrætsfaciliteterne

Vi gør opmærksom på, at efterslæbet imellem tiden er blevet større end de 44 mio. kr. (44 mio. er 2014 tal) og at vi dengang påpegede, at det ikke kun er hallerne, som har et efterslæb men ALLE idrætsanlæg i de 17 lokalområder – dette gjorde vi opmærksom på allerede 26. marts 2015, derfor er de 44 mio. kr. ikke tilstrækkeligt!!!

Ved ”Arena-afstemningen” 26. marts 2015 sagde byrådets flertal, at nye idrætsfaciliteter/sundhedscenter mm. i Holbæk by kunne bygges for lidt over 300 mio. kr. Allerede nu ser det ud til, at vi er på vej over 400 mio. kr. – LA siger, at vi maksimalt har råd til at bygge nye idrætsfaciliteter/sundhedscenter mm. i Holbæk by for kr. 250 mio. kr. – og det kan gøres for kr. 250 mio. kr.!!!!

Holbæks økonomi skal reddes – nu

Ved den seneste orientering for 2015 viste kommunens budget et underskud, der var 87 mio. kr. større i kassetræk end i det oprindelige budget. Det er ikke en farbar vej. Bare kast et enkelt blik på kommunens gennemsnitlige kasseholdning – det er nok til at konstatere, at pengene slipper op inden for få år, hvis denne udvikling fortsætter.

Fremtiden er usikker - Holbæk Kommune
Fremtiden er usikker – Holbæk Kommune

Holbæks udgifter vokser konstant, og spørgsmålet er, hvad vi egentlig får råd til i fremtiden.

I Liberal Alliance mener vi, at kommunens bureaukrati skal underkastes et omhyggeligt eftersyn. Hvorfor går de fleste besparelser altid ud over de såkaldt varme hænder, når det nu er dem, der udfører den mærkbare service? Blot ved at fjerne unødvendige processer og kontroller og indskrænke enhver registrering til et absolut minimum kan vi nedbringe kommunens udgifter uden at forringe servicen over for borgerne.

Se også: Byrådsmøde 28-01-2016: Orientering – Økonomi- og aktivitetsopfølgning 11 2015

Vi er også meget skeptiske over for yderligere forgældelse af Holbæk Kommune – uanset om man kalder det gæld, leasing eller OPP. Især i betragtning af at vores økonomi for øjeblikket er så sårbar. Sårbarheden skyldes et forøget økonomisk pres bl.a. fra aktivering af kontanthjælpsmodtagere, asylsøgere, stigning i ledighedsydelser og ekstra udgifter på det specialiserede børne- og voksenområde.

Se også: Budget 2015 er vedtaget

Klik for stort billede
Forventet afvigelse november 2015. De samlede indtægter forventes at svare til det korrigerede budget.
Driftsudgifterne er estimeret til 4.000,6 mio. kr., og det er 30,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget på 4.031,1 mio. kr. Vi forventer at overføre ca. 25 mio. kr. til 2016. De væsentligste udfordringer på driften er stadig integrationsindsatsen og det specialiserede børne- og voksenområde. Kilde: Holbæk Kommune

Liberal Alliance opfordrer derfor kraftigt til kommunalt mådehold, i det mindste indtil vi har fuldstændig klarhed over Holbæks fremtidige økonomi.

Vi bliver nødt til at vide, om kommunens totalomkostninger vokser, om der kommer flere større, uforudsete udgifter, og om de omstillinger/besparelser, som skal iværksættes i 2016 og 2017, virker. I den forbindelse vil vi naturligvis anbefale, at investeringer i nye idrætsfaciliteter tilpasses kommunens økonomi og behov.

Den, der køber, hvad han ikke behøver, må ofte sælge, hvad han ikke kan undvære.

Ovenstående er mit læserbrev i Nordvestnyt i dag.

Søren Stavnskær (i)

Fredagsbar 02-02-16

Liberal Alliance Holbæk og Liberal Alliances Ungdom Holbæk byder velkommen til Liberal Bar med Henrik Dahl på Holbæks bedste bar, Bryghuset No5.

Henrik Dahl deltager ved Fredagsbaren
Henrik Dahl deltager ved Fredagsbaren

Bryghuset No5, brygger super lækre øl. Kom og hør Henrik Dahl mens du kan smage Bryghusets prisvindende dessert øl eller en af de andre lækre muligheder.

Arrangementer er fredag d. 2. februar 2016 og starter kl. 19.00.

N.b. spisning fra kl. 17.00 – Ring og bestil bord. Se menukortet her.

Vi glæder os til at se dig!