KV 2017 – Kandidater

Kandidater

Spidskandidat Søren Stavnskær

Jeg hedder Søren Stavnskær, er 42 år, og jeg har boet hele mit liv i den nuværende Holbæk Kommune. De første 10 år i Gislinge og efterfølgende år i Kundby.

Min skolegang har været på den lokale kommuneskole i Gislinge, hvor også fritidslivet blev udlevet.

Jeg er opvokset med landbruget, da min forældre Hanne og Erik Stavnskær driver en minkfarm. Jeg har derfor altid deltaget i gøremål med driften, i de perioder hvor det krævede ekstra hænder.

Den 17. april 1990 startede jeg min første virksomhed, jeg var 15 år, og det var kun som bierhverv. Den virksomhed nedlagde jeg i år 2000. Inden da havde jeg været et smut omkring handelsskolen, taget en uddannelse som elektriker og senere læst til el-installatør på Holbæk Tekniske Skole, hvor jeg havde den sidste eksamen den 19. december 1999.

Den 21. december 1999, stifter jeg selskabet Stavnskær Elektrik A/S, og det er den virksomhed, jeg i dag er direktør og autoriseret el-installatør i. Virksomheden er beliggende i Kundby og har på nuværende tidspunkt 42 ansatte, som udfører opgaver over det meste af Sjælland.

Jeg er også familiefar og har 2 dejlige piger i henholdsvis skole og børnehave. Jeg er gift med Jeanette på 6. år og sammen bor vi i Kundby, lige ved siden af min virksomhed.

I byrådet er jeg den ene af Liberal Alliances byrådsgruppe, hvor vores største fokus gennem et godt stykke tid har været Holbæk Kommunes økonomi. Jeg stiller op til det kommende byråd som spidskandidat for Liberal Alliance.

Borgmesterkandidat Christian Ahlefeldt-Laurvig

Navn: Christian Ahlefeldt-Laurvig

Alder: 49 år

Beskæftigelse: Landmand – planteavler ved Arnakke

Baggrund: Født, opvokset, gået i skole og gymnasium i Holbæk. Voksne børn som har gået i daginstitution og skole i Holbæk

 

Mærkesager: 

Vækst er et middel til øget velfærd: Hele Holbæk kommune skal gives mulighed for at vækste – også udenfor Holbæk By!

Vi vil gerne have højere skatteindtægter– men IKKE igennem højere skatteprocenter!

Det er ekstremt vigtigt at “Holde orden i eget hus” – Den kommunale administration: Vi skal mindste bureaukratiet, og vi skal sikre at den kommunale forvaltning har de laveste driftsomkostninger i landet – på den måde bliver der også råd til mere velfærd!

Vi SKAL skaffe os råd til, at vores børn og ældre får en ordenligt service i Holbæk kommune!

Holbæk er en pragtfuld kommune – det Byrådets ansvar, at binde HELE kommunen sammen!

Kandidat Randi Hoffmann

Når valgkampen går ind i sine sidste uger, fylder jeg 40 år. Jeg er vokset op i København, men min familie har, siden jeg var barn, haft tæt tilknytning til Holbæk, hvorfor jeg som 20 årig flyttede hertil for bl.a. at læse på lærerseminariet.

Jeg har været lærer siden 2003 og har i forlængelse af min interesse for undervisning af børn og unge med særlige behov videreuddannet mig til inklusionsvejleder samt læst en PD i specialpædagogik. Disse kompetencer bruger jeg til dagligt i mit job som skoleleder på en dagbehandlingsskole i Tølløse. Tidligere har jeg i adskillige år arbejdet som bl.a. lærings- og inklusionskoordinator på Holbæk By Skole, afd. Absalon, hvorfra jeg er beriget med stor indsigt i skolernes udfordringer i samarbejdet med kommunen.

Privat bor jeg i Holbæk By sammen med min mand og vores 3 fælles børn i alderen 10 til 14 år.

Mærkesager:

Holbæk Kommune som en arbejdsplads med et levende og anerkendende (sam)arbejdsmiljø – Kommunens ansatte skal føle, at deres arbejde giver mening, og det skal frem for alt ikke druknes i overflødig dokumentation, skemaer og blanketter. Tillid, nærvær og professionsstolthed skal være den følelse, kommunens ansatte går på arbejde med.

Vores børns skoleuddannelse – Jeg vil være med til at gennemtænke gode løsninger for kommunens skoler. Tilliden og ansvaret for skolernes kvalitet skal lægger i hænderne på de enkelte skoleledere. Kommunen skal give skolelederne frihed til at skabe profilskoler, der med fokus på det lokale elevgrundlag, forældrebagland og personaleprofiler kan konkurrere med privatskolerne på trivsel og læringskvalitet.

Hurtig og kompetent sagsbehandling – Mit hjerte banker allerstærkest for samfundets svageste. Jeg har i mange år arbejdet tæt sammen med familier, der har børn med faglige, sociale og/eller emotionelle vanskeligheder. Jeg har oplevet, hvor meget skade langstrakt sagsbehandling kan gøre – og modsat, hvor stor positiv effekt hurtigt, kompetent og målrettet sagsbehandling kan give. Værdien af en veltilrettelagt, tidlig indsats skal tages alvorligt. Når man er ude på dybt vand, har man hurtigst muligt brug for en livline og efterfølgende tæt støtte, indtil man selv kan bunde igen. Når fodfæstet er opnået, er det vigtigt, at livredderen ikke forsvinder med det samme, men derimod bruger ressourcer på at give svømmeundervisning, fremfor blot at holde udkig, indtil næste gang vedkommende falder i vandet og skal reddes. Målet er selvstændighed og ikke misforstået omsorg i form at kassetænkte servicepakker.

Kandidat Jesper Thorslund

Mit navn er Jesper Thorslund, jeg har boet i Holbæk hele mit liv.

Jeg har gået på Andreasskolen og Stenhus Kostskole og tog herefter min studentereksamen fra Slotshaven Gymnasium. Jeg bor i Knudskovparken med min kæreste Mathilde og min bonusdatter Lilje på 6 år. Til daglig arbejder jeg med salg og vurdering i EDC – Selandia Sorø. Jeg har 2 års erfaring som rådgiver af gældsramte danskere i AktivFinans og har derfor oplevet på første hånd hvor trængt kommunen er.

Da jeg er vokset op i Holbæk, har jeg byen rigtig kært, og jeg er derfor mildest talt ærgerlig over den situation, kommunen for tiden befinder sig i. Der har været fest i kommunen, og nu skal regningen betales. Den skal vi som fællesskab betale, hvis det står til nogle af de partier, der sidder i byrådet i dag. Særligt fordi kommunen har varetaget opgaver, der tilfalder den private sektor. Ligeledes har kommunen reserveret penge i budgettet til at bygge en stor sportsby, således at der ikke vil være råd til at vedligeholde Holbæk som by. Vores likviditet er under det halve af sit egentlige minimum, og vi kan ikke længere stole på de prognoser, der kommer fra administrationen i vores kommune.

Jeg ønsker at gøre mit for, at vi får prioriteret penge til velfærd i stedet for store projekter og underskudsfestivaler. Jeg tror på, at med den rette motivation fra kommunen, i form af mindre bureaukrati og mere frihed til at lade de ansatte lave det, de er ansat til, så der bliver mindre spildtid.

Mærkesager:

Økonomisk ansvarlighed – Jeg synes det er urimeligt at kræve, at borgerne betaler for festivaler og store byggeprojekter, når budgettet ser ud, som det gør. Der skal omprioriteres, så der bliver råd til vores børn og ældre, og særligt at der bliver råd til at holde kommunen ved lige.

Ingen skattestigninger, men flere borgere – Jeg mener ærligt, at en skattestigning er som at tisse i bukserne. Jeg tror på, at vi som kommune skal være bedre til at lade private om at skabe liv i Holbæk By. For med et bedre erhvervsliv og mindre bureaukrati tror jeg på, at vi vil få flere borgere til byen.

Unge og uddannelse – Jeg ønsker, at vi får et fantastisk studiemiljø, og særligt et attraktivt by liv, så flere unge som mig selv ønsker at blive boende i Holbæk. Det betyder blandt andet, at vores skoler skal omprioriteres, så der bliver bedre tid til den enkelte elev/studerende, og så skolen får frihed til at tilpasse sig de mange forskellige elever/studerende, de har.

Kandidat Flemming Sørensen

Jeg er 61 år, født og opvokset på Tuse Næs, hvor jeg også i dag har bopæl. Jeg er gift med Kirsten og vi har 2 voksne drenge på 24 og 25 år.

Jeg har de sidste 12 år arbejdet i 3 forskellige kommuner, som sikringsleder og risikokoordinator. Tidligere havde jeg i 20 år forskellige lederstillinger i en større sikkerhedsvirksomhed, og har også i en periode på 4 år haft egen rådgivningsvirksomhed inden sikring og risikovurdering.

Oprindelig er jeg uddannet landmand og har siden 1981 haft en gård på Tuse Næs, vor jeg dyrker maltbyg, brødhvede og raps.

Mine interesser ud over politik er sport, dyrker selv fitness og fodbold. De senere år har rejser også fyldt en del, hvor vi sidst har rejst i Vietnam, Mexico, Ecuador og på Galapagos øerne.

Hvorfor har jeg valgt og stille op til Kommunevalget:

Det nye byråd skal i gang med et langt sejt træk, hvor jeg gerne vil tage et politisk ansvar, og hvor fokus skal være på sikker drift med respekt for borgerne og de skattekroner de indbetaler.

En Kommune med så mange muligheder, skal ikke stå med så dårlig en økonomi og gentagende gange, have behov for nedskæringer, det vil jeg arbejde for bliver ændret.

Jeg vil arbejde for hele Holbæk Kommunes beliggenhed og muligheder skal udnyttes bedre, både i forhold til etablering af nye virksomheder og boliger.

I forbindelse med mit arbejde i borgergruppen mod renseanlæg på Tuse Næs, har jeg på tæt hold set hvor vigtigt det er der sættes spørgsmålstegn ved de forslag der bliver fremsat. Jeg vil derfor arbejde for at borgere og interesseorganisationer bliver hørt og inddraget tidligere.

Hvilke politiske mærkesager brænder du for:

  1. Styr på økonomien uden at skatterne hæves.
  2. Udvikling af hele Holbæk Kommune i samarbejde med lokalområderne.
  3. Gennemfører branding af de enkelte lokalområder i Roskilde, København og de Nordsjællandske Kommuner.
  4. Etablering af gang og cykelbro over Holbæk Fjorden til Tuse Næs (finansieret via fonde)
  5. Udvikling af nyt boligområde mellem Markeslev og Rækmarken på Tuse Næs, hvor der er udsigt over fjorden, og via cykel og gangbroen er under 3 km til Holbæk Station.
  6. Ny vurdering af behovet for nyt renseanlæg.
  7. Hvis der er behov for nyt renseanlæg, opføres det ved Avdebo, hvor mulighederne for udvikling og skabelse af nye arbejdspladser inden for cirkulær økonomi, vil kunne udvikles i samarbejde med den øvrige affaldshåndtering.
  8. Skabe enighed blandt politikerne omkring hele Isefjorden, om etablering af slusedæmning mellem Rørvig og Hundested, så fremtidige oversvømmelser bliver undgået.

Kandidat Frederik Grünfeld

Mit navn er Frederik Grünfeld. Til dagligt arbejder jeg som reservedelsansvarlig hos Toftegaard Biler i Holbæk, hvor jeg har været i knap 2 år. Før det studerede jeg på HHX Slotshaven. Jeg bor i en lille landsby ved navn Trønninge ca. 10 km fra Holbæk. Jeg er 21 år gammel. Mine største interesser er biler og mad.

Jeg stiller op til byrådet i Holbæk, fordi jeg mener, der er behov for større respekt for borgernes penge i byrådet. Kommunen har – for at sige det lige ud – en elendig økonomi, der gør, at skoler, ældre og andre kernevelfærdsområder bliver nedprioriteret, mens man bruger penge på festivaler, kultur og fitnessredskaber, for ikke at glemme en stor, dyr Sportsby. Med andre ord: jeg mener, der kan prioriteres bedre!

Flere kandidater fra andre partier mener, at Holbæks økonomiske krise skal løses ved at hæve skatten. Jeg mener ikke at Holbæks borgere skal straffes for forkert prioritering fra politikernes side. Du kan derfor være helt sikker på, at jeg ikke kommer til at stemme for at hæve skatten. Jeg mener derimod, at pengene skal prioriteres bedre, og at det skal være attraktivt at bo samt at drive virksomhed i Holbæk kommune. Ved at skabe attraktive arbejdspladser kan vi gøre Holbæk kommune til et mere eftertragtet sted at bo.

Mine mærkesager:

Styr på Holbæks økonomi – Man skal ikke bruge penge man ikke har. Indtægterne skal øges ved at tiltrække nye borgere og udgifterne skal sænkes ved fornuftig prioritering, hvor der kun bruges penge på kernevelfærd. Holbæk kommune skal give færre tilskud til forskellige projekter, men give den gas med tilladelser til frivillige arrangementer.

Respekt for borgernes penge – Bedre prioritering af kommunens forbrug, ingen skattestigninger og ingen prestigeprojekter.

Holbæks borgere betaler rigeligt i skat og de penge skal ikke gå til prestigeprojekter, festivaler og lignende, alt imens der ikke er penge til skoler og ældrepleje.

Styrk erhvervslivet – Vi skal gøre det attraktivt at drive virksomhed i Holbæk kommune. Dette vil også tiltrække nye borgere. Bureaukratiet skal lettes, og vi skal se på, hvilke regler der kan fjernes for at gøre det lettere for virksomhederne. Skatter og afgifter skal helst falde og må i hvert fald ikke stige.

 

Kandidat Viktor Kronkvist Thomsen

Mit navn er Viktor Kronkvist Thomsen, jeg er 19 år gammel og går til daglig på gymnasie i Holbæk. Jeg bor sammen med min familie ude i Svinninge, hvor vi har boet i 8 år. Jeg har igennem de sidste par år været bestyrelsesmedlem i LA Ungdom Holbæk, hvor jeg nu sidder i hovedbestyrelsen som repræsentant for Holbæk.

Mærkesager:

1. Kommunen skal stoppe med at bruge penge på projekter, vi ikke har penge til. Vi skal stoppe med prestigeprojekter, vi ikke har råd til uden at spare på velfærden eller hæve skatterne.

2. Styrk bylivet. Vi skal have et bedre byliv, så de unge ikke flytter fra kommunen efter uddannelse.

3. Der skal styr på økonomien, så vi kan få Holbæk tilbage på rette kurs. Vi skal effektivisere i den offentlige sektor, så vi ikke skal spare på velfærden.

 

Kandidat Nico Sparboom

Jeg hedder Jesper Nico Sparboom, men er altid blevet kaldt Nico. Mange kender mig som Fona- manden. Det er dog nogle år siden, jeg stod i spidsen for dengang én af Holbæks mest kendte butikker. Jeg skiftede branche og startede Radio MixFm i 2001. Senere har jeg arbejdet inden for forskellige andre spændende brancher, fx har jeg i mange år arbejdet i byggebranchen, hvor jeg stod i spidsen for opførelse af udlejningsboliger i Holbæk.

Jeg er 49 år gammel, har 3 børn hvoraf den yngste er 3 år, bor på Tuse Næs sammen med min kæreste Lay. Min sparsomme fritid bruger jeg på politik.

Jeg har boet og arbejdet i Holbæk hele mit liv, og har førhen siddet i Handelsstandsforeningens bestyrelse i en del år. Jeg brænder for at gøre Holbæk Kommune så attraktiv som muligt at bo og arbejde i. Jeg vil arbejde for væsentlig mindre administration og kontrol. Vi som borgere kan godt selv, og vi ved godt, hvad der er ret og forkert. Jeg har ingen tidligere erfaring i det politiske liv, så jeg træder ind med åbne øjne og sind.

Jeg stiller op til byrådet, fordi jeg mener min erhvervserfaring kan blive en fordel for Holbæk kommune.

 

Ann-Louise Petersen

Mit navn er Ann-Louise Petersen, jeg bor i Holbæk med min familie. Jeg er født i Holbæk og har igennem min barndom og ungdom boet både i Svinninge og Kundby. En stor del af min barndom var mine forældre selvstændige købmænd i Holbæk by, så jeg har fået ind med modermælken, at man skal kæmpe for det, man tror på og brænder for. Jeg gik i skole på Svinninge Skole efterfulgt af en HHX på Slotshaven. Derefter flyttede jeg til Næstved, og efter nogle år startede jeg og min daværende mand virksomhed op, som vi drev med succes, til de blev solgt til en kapitalfond. Efterfølgende havde vi en periode i Spanien, men endte med at vende tilbage til Holbæk. I dag er jeg butikschef i Neye.

For mig er Holbæk og omegn det allerdejligste område at bo i. Vi har fjord og naturskønne områder, og en masse gode muligheder. Jeg mener, at det er vigtigt, vi fortsat arbejder for at vores kommune skal være et dejligt sted at bo. Vi skal arbejde for, at vores børn får de bedste pasningsmuligheder, og at vores skoler har de bedste forudsætninger for at give vores børn en god og stabil skolegang. Og vi skal sørge for, at vores ældre får en værdig alderdom, hvor de bliver plejet og behandlet med respekt.

Samtidig er det vigtigt, at vi kæmper for erhvervslivet i vores kommune. Det skal være nemmere at starte virksomheder op.  Vi skal have et blomstrende erhvervsliv, der skaber vækst og arbejdspladser.