Mette Bock gæster Liberal Bar i Holbæk

Holbæk, maj 2016

Liberal Alliance Holbæk byder på en øl og åbner op for en snak om Landbrugspakken, fødevareetik og politisk spin, når partiets landbrugs- og fødevareordfører Mette Bock gæster Liberal Bar i Holbæk.

Mette Bock gæster Liberal Bar i Holbæk 2016
Mette Bock gæster Liberal Bar i Holbæk 2016

Tag en politisk ven eller modstander under armen og mød op på Bryghuset No. 5 onsdag d. 8. juni kl. 19.00.

Dansk landbrug og fødevareindustri er mere end nogensinde udfordret af skiftende regeringers bureaukratiske og ulogiske lovgivninger om randzoner, registrering, gødningskvoter og energiafgifter m.m.. Dette i en grad, der gør det svært for de danske landmænd at producere varer, der i forhold til andre europæiske lande kan fremstå konkurrencedygtige på pris og kvalitet.

Det er efterhånden svært at få øje på, hvem der taler landmændenes sag i dansk politik?

I Liberal Alliance arbejder vi for, at der bliver skabt fornuftige betingelser for landbruget, bl.a. gennem fokus på:

  • Gødskning efter ligevægtsprincippet: Tilførsel af næringsstoffer skal ske efter ligevægtsprincippet, hvilket indebærer, at der tilføres kvælstof efter planternes behov.
  • Det skal være lettere at etablere sig som landmand: Afskaffelse af bo- og arveafgifter ved Behandlingen af fredningssager strammes op, så den kan foregå langt hurtigere.
  • Afskaffelse af obligatoriske randzoner: Lad landmanden selv vælge virkemidler på baggrund af landbrugsfaglige vurderinger. Det kan være efterafgrøder, minivådområder, engarealer
  • Uvildig kontrol: Det nuværende bureaukratiske kontrolsystem skal erstattes med en uvildig kontrol, tæt på landmanden og med vægten lagt på dialogbaseret rådgivning.
  • Afskaffelse af beskatning på produktionsjord: Landbruget er pr esset, blandt andet fordi det er pålagt særlige afgifter og regler, som landmænd i andre EU-lande slipper for. Modsat kollegerne i Sverige og Holland oplever danske landmænd for eksempel, at der es produktionsjord bliver Landbruget er det eneste erhverv, der betaler afgift af produktionsapparatet ved beskatning på produktionsjord, og resultatet er, at dansk landbrug stilles ringere i konkurrencen mod landbrug i vores nærområde.

I samarbejde med den borgerlige regering har vi allerede opnået afskaffelse af obligatoriske randzoner samt aftalt indførsel af den målrettede kvælstofregulering.

 

Vi ser frem til at se dig til en god debat!

Med venlig hilsen

Liberal Alliance Holbæk

Generalforsamling 2016

Liberal Alliance Holbæk afholdte ordinær generalforsamling mandag d. 18. april 2016 på Holbæk Bibliotek.

Lokalformand Randi Hoffmann redegjorde for foreningens forhold og takkede af som formand efter flere års tro tjeneste. Randi er blevet valgt ind i bestyrelsen for Sjællands Storkreds og vil fremover beklæde næstformandsposten i denne. Hun slipper dog ikke Holbæk helt, da hun har indvilliget i at beholde kassererposten.

Randi Hoffmann udtaler at :

Jeg har i dag på generalforsamlingen i Liberal Alliance Holbæk trukket mig fra posten som lokalformand.

Jeg ønsker den nye lokalformand, Nico Hasselbalch Sparboom, tillykke med tillidsposten – rigtig god arbejdslyst! Jeg har stor tillid til, at Nico med sit kendskab til Holbæk, sit bredspektrede netværk, sit opbakkende bagland og sit hårdtarbejdende intellekt vil kunne føre Liberal Alliance Holbæk trygt videre gennem positiv udvikling og vækst.

Når jeg træder tilbage fra formandsposten, er det for fremadrettet at prioritere min nye tillidspost som næstformand i Liberal Alliance Sjællands Storkreds. Jeg glæder mig til disse nye, organisatoriske udfordringer.

Nico Sparboom Formand
Nico Sparboom er valgt til ny lokalformand for LA Holbæk

Nico Sparboom er blevet valgt til ny lokalformand og mange Holbækkere kender sikker Nico fra sin tid med radiostationen og som tidligere butiksindehaver i byen. Frederik Grünfeld udtaler:

“Tak til Randi Hoffmann for indsatsen de sidste mange år som bestyrelsesformand i LA Holbæk! Du har altid været velforberedt, haft et godt overblik og gode analytiske evner, som du har brugt til at lede foreningen på bedste vis.”

Der var genvalg til bestyrelsen, og de glæder sig til de kommende arrangementer.

Liberal fredagsbar – på en tirsdag

Liberal Alliance i Holbæk fik med 50 deltagere startet en ny og spændende debattradition (møde). Henrik Dahl holdt det første oplæg om bureaukrati – godt vs. dårligt.

“Hidtil har vi kun ment, at universet bestod af to ting: stof og anti-stof. Efter kravet om en rum-lovgivning, ved vi, at det består af tre ting: Stof, anti-stof – og bureaukrati.” 

Henrik Dahl,
mf. for Liberal Alliance, LiberalBar i Holbæk. 

Der blev nikket anerkendende, grint og klappet, da Henrik Dahl her til aften besøgte Bryghuset No.5 i forbindelse med lanceringen af Liberal Alliance Holbæks nyeste tiltag: Liberal Bar i Holbæk. De mange fremmødte skabte en munter og hyggelig stemning. Tusind tak for jeres deltagelse!

Randi Hoffmand, fmd. LA Holbæk.

Vi skal have flere stærke erhvervsfolk ind i dansk politik. I Holbæk har Liberal Alliance heldigvis to af slagsen i byrådet med lokal gennemslagskraft, smil på læben og hjertet på rette sted. Tak for talkshowet til Søren Stavnskær og Hans Christian Ahlefeldt-laurvig på vores første Liberal Bar. 

Helge Larsen, best medlem.

Henrik Dahl taler om bureaukrati. Godt vs dårligt.
Henrik Dahl taler om bureaukrati. Godt vs dårligt. Foto Hanne Vesti

Inden mødet begyndte, mødtes vi til spisning og smalltalk på Bryghuset No5.

50 fremmødte gav god debat og de kunne supplere med (alt for) mange eksempler på “Den Herskende Klasse”‘s levevej: bureaukratiet og det spild det afføder i det offentlige. 

Idrætsfaciliteterne i Holbæk Kommune

Det mener Liberal Alliance (LA) om idrætsfaciliteterne i Holbæk Kommune:

Det er utroligt tilfredsstillende, at De Radikale og Borgmesteren kan se, hvad vi allerede påpegede ved den seneste Arena afstemning den 26. marts 2015; nemlig nødvendigheden i at opgradere idrætsfaciliteterne uden for Holbæk by (protokollat kan læses på byrådets hjemmeside):

”Søren Stavnskær og Christian Ahlefeldt-Laurvig støttede projektet ud fra foreningernes ønske, men ville en mere præcis økonomi-/behovs matrix tilknyttet, samt en maksimal anlægsramme på 250 mio. kr. indeholdt sundhedscentret. Samtidigt et fuld og bindende tilsagn om et vandkulturhus med byggestart inden udgangen af 2017 (på Holbæk havn) som finansieres ved fonde og salget af Holbæk Have….. Efterslæbet af idrætsfacilliterne uden for Holbæk by forudsættes indhentet i perioden 2016-2020”.

Da vi prøvede at få tilført midler til at indhente omtalte efterslæb i de 17 lokalområder på kr. 44 mio. (og det er KUN på hallerne) ved budgetforhandlingerne i efteråret 2015, blev vi afvist – der kunne ikke findes penge til dette!!!

Større efterslæb på idrætsfaciliteterne

Vi gør opmærksom på, at efterslæbet imellem tiden er blevet større end de 44 mio. kr. (44 mio. er 2014 tal) og at vi dengang påpegede, at det ikke kun er hallerne, som har et efterslæb men ALLE idrætsanlæg i de 17 lokalområder – dette gjorde vi opmærksom på allerede 26. marts 2015, derfor er de 44 mio. kr. ikke tilstrækkeligt!!!

Ved ”Arena-afstemningen” 26. marts 2015 sagde byrådets flertal, at nye idrætsfaciliteter/sundhedscenter mm. i Holbæk by kunne bygges for lidt over 300 mio. kr. Allerede nu ser det ud til, at vi er på vej over 400 mio. kr. – LA siger, at vi maksimalt har råd til at bygge nye idrætsfaciliteter/sundhedscenter mm. i Holbæk by for kr. 250 mio. kr. – og det kan gøres for kr. 250 mio. kr.!!!!

Fredagsbar 02-02-16

Liberal Alliance Holbæk og Liberal Alliances Ungdom Holbæk byder velkommen til Liberal Bar med Henrik Dahl på Holbæks bedste bar, Bryghuset No5.

Henrik Dahl deltager ved Fredagsbaren
Henrik Dahl deltager ved Fredagsbaren

Bryghuset No5, brygger super lækre øl. Kom og hør Henrik Dahl mens du kan smage Bryghusets prisvindende dessert øl eller en af de andre lækre muligheder.

Arrangementer er fredag d. 2. februar 2016 og starter kl. 19.00.

N.b. spisning fra kl. 17.00 – Ring og bestil bord. Se menukortet her.

Vi glæder os til at se dig!