Liberal Alliances kommende valgarrangementer

Liberal Alliances kommende valgarrangementer

 

11. november kl. 10-13, Politisk Torvedag – Torvet i Ahlgade

12. november kl. 10-13, Tølløse Lokalforum – Kulturhuset No.1

13. november kl. 19-21, Liberal Bar m. økonomiminister Simon Emil Ammitzbøll og økonomisk chefforsker Henrik Christoffersen

13. november kl. 19-21, Jyderup Lokalforum – Skarresøsalen

14. november kl. 16-18, Vangkvarteret

16. november kl. 17.30-20, Valgmarked – St. Merløse Fritidscenter

17. november kl. 16.15-16.45, Ældreminister Thyra Frank i Ahlgade