Idrætsfaciliteterne i Holbæk Kommune

Idrætsfaciliteterne i Holbæk Kommune

Det mener Liberal Alliance (LA) om idrætsfaciliteterne i Holbæk Kommune:

Det er utroligt tilfredsstillende, at De Radikale og Borgmesteren kan se, hvad vi allerede påpegede ved den seneste Arena afstemning den 26. marts 2015; nemlig nødvendigheden i at opgradere idrætsfaciliteterne uden for Holbæk by (protokollat kan læses på byrådets hjemmeside):

”Søren Stavnskær og Christian Ahlefeldt-Laurvig støttede projektet ud fra foreningernes ønske, men ville en mere præcis økonomi-/behovs matrix tilknyttet, samt en maksimal anlægsramme på 250 mio. kr. indeholdt sundhedscentret. Samtidigt et fuld og bindende tilsagn om et vandkulturhus med byggestart inden udgangen af 2017 (på Holbæk havn) som finansieres ved fonde og salget af Holbæk Have….. Efterslæbet af idrætsfacilliterne uden for Holbæk by forudsættes indhentet i perioden 2016-2020”.

Da vi prøvede at få tilført midler til at indhente omtalte efterslæb i de 17 lokalområder på kr. 44 mio. (og det er KUN på hallerne) ved budgetforhandlingerne i efteråret 2015, blev vi afvist – der kunne ikke findes penge til dette!!!

Større efterslæb på idrætsfaciliteterne

Vi gør opmærksom på, at efterslæbet imellem tiden er blevet større end de 44 mio. kr. (44 mio. er 2014 tal) og at vi dengang påpegede, at det ikke kun er hallerne, som har et efterslæb men ALLE idrætsanlæg i de 17 lokalområder – dette gjorde vi opmærksom på allerede 26. marts 2015, derfor er de 44 mio. kr. ikke tilstrækkeligt!!!

Ved ”Arena-afstemningen” 26. marts 2015 sagde byrådets flertal, at nye idrætsfaciliteter/sundhedscenter mm. i Holbæk by kunne bygges for lidt over 300 mio. kr. Allerede nu ser det ud til, at vi er på vej over 400 mio. kr. – LA siger, at vi maksimalt har råd til at bygge nye idrætsfaciliteter/sundhedscenter mm. i Holbæk by for kr. 250 mio. kr. – og det kan gøres for kr. 250 mio. kr.!!!!