Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016

Liberal Alliance Holbæk afholdte ordinær generalforsamling mandag d. 18. april 2016 på Holbæk Bibliotek.

Lokalformand Randi Hoffmann redegjorde for foreningens forhold og takkede af som formand efter flere års tro tjeneste. Randi er blevet valgt ind i bestyrelsen for Sjællands Storkreds og vil fremover beklæde næstformandsposten i denne. Hun slipper dog ikke Holbæk helt, da hun har indvilliget i at beholde kassererposten.

Randi Hoffmann udtaler at :

Jeg har i dag på generalforsamlingen i Liberal Alliance Holbæk trukket mig fra posten som lokalformand.

Jeg ønsker den nye lokalformand, Nico Hasselbalch Sparboom, tillykke med tillidsposten – rigtig god arbejdslyst! Jeg har stor tillid til, at Nico med sit kendskab til Holbæk, sit bredspektrede netværk, sit opbakkende bagland og sit hårdtarbejdende intellekt vil kunne føre Liberal Alliance Holbæk trygt videre gennem positiv udvikling og vækst.

Når jeg træder tilbage fra formandsposten, er det for fremadrettet at prioritere min nye tillidspost som næstformand i Liberal Alliance Sjællands Storkreds. Jeg glæder mig til disse nye, organisatoriske udfordringer.

Nico Sparboom Formand

Nico Sparboom er valgt til ny lokalformand for LA Holbæk

Nico Sparboom er blevet valgt til ny lokalformand og mange Holbækkere kender sikker Nico fra sin tid med radiostationen og som tidligere butiksindehaver i byen. Frederik Grünfeld udtaler:

“Tak til Randi Hoffmann for indsatsen de sidste mange år som bestyrelsesformand i LA Holbæk! Du har altid været velforberedt, haft et godt overblik og gode analytiske evner, som du har brugt til at lede foreningen på bedste vis.”

Der var genvalg til bestyrelsen, og de glæder sig til de kommende arrangementer.