Liberal Alliances kommende valgarrangementer

 

11. november kl. 10-13, Politisk Torvedag – Torvet i Ahlgade

12. november kl. 10-13, Tølløse Lokalforum – Kulturhuset No.1

13. november kl. 19-21, Liberal Bar m. økonomiminister Simon Emil Ammitzbøll og økonomisk chefforsker Henrik Christoffersen

13. november kl. 19-21, Jyderup Lokalforum – Skarresøsalen

14. november kl. 16-18, Vangkvarteret

16. november kl. 17.30-20, Valgmarked – St. Merløse Fritidscenter

17. november kl. 16.15-16.45, Ældreminister Thyra Frank i Ahlgade

Ældreminister Thyra Frank besøger TT Hjemmeservice

I 2015 vandt TT Hjemmeservice Holbæk Erhvervsforums Iværksætterpris. Sammen med direktør Ibrahim Tomak besøger Ældreminister Thyra Frank én af de borgere, der har tilvalgt muligheden for at benytte sig af den private hjemmehjælp. Der er i forbindelse med besøget fokus på omsorg, service og iværksætteri.

Dette foregår fredag d. 17. november, hvor også du kan hilse på Thyra Frank i Ahlgade kl. 16.15-16.45.

Anders Samuelsen besøgte Holbæk

Liberal Alliance Holbæk havde i lørdags fornemt besøg af udenrigsminister Anders Samuelsen, der i rammerne hos Toftegaard Biler bl.a. henledte opmærksomheden på, at Liberal Alliance, siden vi kom i regering, har stået for at sænke bilafgifterne hele 3 gange. Herudover fortalte Anders Samuelsen lidt generelt om Liberal Alliances fokusområder og sluttede af med at ønske den lokale partiforening et godt kommunalvalg. Tak for besøget!

Budgetforslag fra Liberal Alliance

Læserbrev: Budget 2018+ – Liberal Alliance anviser ”Den borgerlige vej”

Liberal alliance har afleveret vores budgetforslag for 2018 og de følgende 3 år. Vi er de eneste 2 ud af byrådets 31 medlemmer, som står udenfor budgetforliget – hvorfor? Fordi vi er det eneste parti, som mener, det er muligt at få Holbæk Kommune væk fra den økonomiske afgrund og fra at blive sat under administration, uden hverken/eller at sætte personskatten op, at sætte dækningsafgiften op og sætte grundskylden op!

Hvad gør vi så? –  For det første mener vi, der kan spares mange, mange penge på at afskaffe en masse unødig registrering og besværligt bureaukrati. Vi sætter tal på, at det er billigere og bedre, hvis beslutninger og økonomi lægges ud til den enkelte enhed, daginstitution, skole, lokalområde mm.

For det andet foreslår vi, at der i 2018 og de efterfølgende år sælges endnu mere ud af de grunde og ejendomme, som vi ikke skal bruge til noget mere. Priser på jord og ejendomme er de højeste siden finanskrisen for 10 år siden – det er tid til at tage noget af gevinsten hjem, og de skal sælges til fornuftige priser. Vi vil lægge noget af gevinsten i kassen, så vi får mere sul på kroppen. Vi vil gøre afbetalingen på vores gæld, vi vil investere i anlæg, som kan give mere velfærd for medarbejdere og borgere, fx et nyt plejehjem (vi får brug for flere og bedre plejehjemspladser indenfor ganske kort tid – ventelisterne stiger!!!), vi vil investere i anlæg, som kan give driftsbesparelser i dagligdagen, og vi vil øremærke et beløb til at opkøbe ny bynær jord til byudvidelse. Men vi køber først, når priserne igen er faldet efter den næste krise!

 

Vi vil kort sagt bestræbe at udvise en større grad af ”rettidig omhu”, end der tidligere er gjort i Holbæk, og vi sætter krav til forvaltningen – og politikerne –  nu skal vi holde budgettet!!!

Vi mener, der er et alternativ til forslaget fra de 29 andre byrådsmedlemmer, nemlig ”Den borgerlige vej”.

Læs vores forslag på www.la-holbaek.dk

 

Søren Stavnskær, byrådsmedlem og spidskandidat (LA)

Christian Ahlefeldt-Laurvig, byrådsmedlem og borgmesterkandidat (LA)

 

Bilag:

Ændringsforslag til budget 2018-2021 – flertalsgruppe

Skematisk opgørelse flertalsgruppens ændringsforslag

Totaloversigt flertalsgruppens ændringsforslag

 

Skematisk opgørelse LA ændringsforslag

Totaloversigt LA ændringsforslag

Liberal Bar om kommunalpolitik

Liberal Alliance Holbæk har inviteret økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll samt forskningschef Henrik Christoffersen fra CEPOS til et velfærdsøkonomisk oplæg og efterfølgende dialog om kommunaløkonomisk effektivitet.

Der vil være gratis adgang til arrangementet, men begrænsede antal pladser. Tilmelding sendes til Randi Hoffmann, randihoffmann@outlook.dk.
Max. 5 pladser på gæstelisten pr. person.

Aftensalg – LA vogter over kommunens penge

I forbindelse med Aftensalg i Holbæk, var Liberal Alliance Holbæk på plads i Ahlgade. Med på standen havde vi en Highway Patrol politibil som blikfang i forbindelse med vores kampagne med fokus på kommunens økonomi. “Vi passer på DINE penge – og kommunens drift” var budskabet.

Samtidig gjorde vi opmærksom på, at vi mener, det er tid til en ny sherif i byen. Liberal Alliance Holbæk opstiller nuværende byrådsmedlem Christian Ahlefeldt-Laurvig som borgmesterkandidat.

Mette Bock gæster Liberal Bar i Holbæk

Holbæk, maj 2016

Liberal Alliance Holbæk byder på en øl og åbner op for en snak om Landbrugspakken, fødevareetik og politisk spin, når partiets landbrugs- og fødevareordfører Mette Bock gæster Liberal Bar i Holbæk.

Mette Bock gæster Liberal Bar i Holbæk 2016
Mette Bock gæster Liberal Bar i Holbæk 2016

Tag en politisk ven eller modstander under armen og mød op på Bryghuset No. 5 onsdag d. 8. juni kl. 19.00.

Dansk landbrug og fødevareindustri er mere end nogensinde udfordret af skiftende regeringers bureaukratiske og ulogiske lovgivninger om randzoner, registrering, gødningskvoter og energiafgifter m.m.. Dette i en grad, der gør det svært for de danske landmænd at producere varer, der i forhold til andre europæiske lande kan fremstå konkurrencedygtige på pris og kvalitet.

Det er efterhånden svært at få øje på, hvem der taler landmændenes sag i dansk politik?

I Liberal Alliance arbejder vi for, at der bliver skabt fornuftige betingelser for landbruget, bl.a. gennem fokus på:

  • Gødskning efter ligevægtsprincippet: Tilførsel af næringsstoffer skal ske efter ligevægtsprincippet, hvilket indebærer, at der tilføres kvælstof efter planternes behov.
  • Det skal være lettere at etablere sig som landmand: Afskaffelse af bo- og arveafgifter ved Behandlingen af fredningssager strammes op, så den kan foregå langt hurtigere.
  • Afskaffelse af obligatoriske randzoner: Lad landmanden selv vælge virkemidler på baggrund af landbrugsfaglige vurderinger. Det kan være efterafgrøder, minivådområder, engarealer
  • Uvildig kontrol: Det nuværende bureaukratiske kontrolsystem skal erstattes med en uvildig kontrol, tæt på landmanden og med vægten lagt på dialogbaseret rådgivning.
  • Afskaffelse af beskatning på produktionsjord: Landbruget er pr esset, blandt andet fordi det er pålagt særlige afgifter og regler, som landmænd i andre EU-lande slipper for. Modsat kollegerne i Sverige og Holland oplever danske landmænd for eksempel, at der es produktionsjord bliver Landbruget er det eneste erhverv, der betaler afgift af produktionsapparatet ved beskatning på produktionsjord, og resultatet er, at dansk landbrug stilles ringere i konkurrencen mod landbrug i vores nærområde.

I samarbejde med den borgerlige regering har vi allerede opnået afskaffelse af obligatoriske randzoner samt aftalt indførsel af den målrettede kvælstofregulering.

 

Vi ser frem til at se dig til en god debat!

Med venlig hilsen

Liberal Alliance Holbæk

Generalforsamling 2016

Liberal Alliance Holbæk afholdte ordinær generalforsamling mandag d. 18. april 2016 på Holbæk Bibliotek.

Lokalformand Randi Hoffmann redegjorde for foreningens forhold og takkede af som formand efter flere års tro tjeneste. Randi er blevet valgt ind i bestyrelsen for Sjællands Storkreds og vil fremover beklæde næstformandsposten i denne. Hun slipper dog ikke Holbæk helt, da hun har indvilliget i at beholde kassererposten.

Randi Hoffmann udtaler at :

Jeg har i dag på generalforsamlingen i Liberal Alliance Holbæk trukket mig fra posten som lokalformand.

Jeg ønsker den nye lokalformand, Nico Hasselbalch Sparboom, tillykke med tillidsposten – rigtig god arbejdslyst! Jeg har stor tillid til, at Nico med sit kendskab til Holbæk, sit bredspektrede netværk, sit opbakkende bagland og sit hårdtarbejdende intellekt vil kunne føre Liberal Alliance Holbæk trygt videre gennem positiv udvikling og vækst.

Når jeg træder tilbage fra formandsposten, er det for fremadrettet at prioritere min nye tillidspost som næstformand i Liberal Alliance Sjællands Storkreds. Jeg glæder mig til disse nye, organisatoriske udfordringer.

Nico Sparboom Formand
Nico Sparboom er valgt til ny lokalformand for LA Holbæk

Nico Sparboom er blevet valgt til ny lokalformand og mange Holbækkere kender sikker Nico fra sin tid med radiostationen og som tidligere butiksindehaver i byen. Frederik Grünfeld udtaler:

“Tak til Randi Hoffmann for indsatsen de sidste mange år som bestyrelsesformand i LA Holbæk! Du har altid været velforberedt, haft et godt overblik og gode analytiske evner, som du har brugt til at lede foreningen på bedste vis.”

Der var genvalg til bestyrelsen, og de glæder sig til de kommende arrangementer.

Liberal fredagsbar – på en tirsdag

Liberal Alliance i Holbæk fik med 50 deltagere startet en ny og spændende debattradition (møde). Henrik Dahl holdt det første oplæg om bureaukrati – godt vs. dårligt.

“Hidtil har vi kun ment, at universet bestod af to ting: stof og anti-stof. Efter kravet om en rum-lovgivning, ved vi, at det består af tre ting: Stof, anti-stof – og bureaukrati.” 

Henrik Dahl,
mf. for Liberal Alliance, LiberalBar i Holbæk. 

Der blev nikket anerkendende, grint og klappet, da Henrik Dahl her til aften besøgte Bryghuset No.5 i forbindelse med lanceringen af Liberal Alliance Holbæks nyeste tiltag: Liberal Bar i Holbæk. De mange fremmødte skabte en munter og hyggelig stemning. Tusind tak for jeres deltagelse!

Randi Hoffmand, fmd. LA Holbæk.

Vi skal have flere stærke erhvervsfolk ind i dansk politik. I Holbæk har Liberal Alliance heldigvis to af slagsen i byrådet med lokal gennemslagskraft, smil på læben og hjertet på rette sted. Tak for talkshowet til Søren Stavnskær og Hans Christian Ahlefeldt-laurvig på vores første Liberal Bar. 

Helge Larsen, best medlem.

Henrik Dahl taler om bureaukrati. Godt vs dårligt.
Henrik Dahl taler om bureaukrati. Godt vs dårligt. Foto Hanne Vesti

Inden mødet begyndte, mødtes vi til spisning og smalltalk på Bryghuset No5.

50 fremmødte gav god debat og de kunne supplere med (alt for) mange eksempler på “Den Herskende Klasse”‘s levevej: bureaukratiet og det spild det afføder i det offentlige.